Thursday, 17 January 2019

Altered paint palette for Lindy's

As you know, my dream came true and I joined Lindy's Stamp Gang DT. Today I want to show you my special project with many Lindy's products and step by step. It is live on LSG blog - here.Jak już zapewne wiecie, spełniło się moje marzenie i od tego roku jestem częścią zespołu projektowego Lindy's Stamp Gang! Dziś chcę wam pokazać mój specjalny projekt, który dziś również pojawił się na blogu Lindy's. Dodatkowo, poniżej zajdziecie tutorial, w którym pokazuję jak krok po kroku wykonać alterowaną paletę malarską. Mam nadzieję, ze się wam spodoba <3

Here is my step by step:

Grab some supplies:


After covering all of the surfaces with white gesso and paper texture paste, I started applying different violet colors. I used sprays: Pop Rock Purple, Black Banshee Black, Sweet Violet Purple Teal and Magical powders mixed with water (Prima Donna Purple and Magnolia Magenta Gold). I dried every layer and repeated this until I achieved the best effect.

Po pokryciu palety białym gesso i pastą testuralną, zaczęłam nadawać jej koloru za pomocą mgiełek: Pop Rock Purple, Black Banshee Black, Sweet Violet Purple Teal oraz pigmentów zmieszanych z wodą(Prima Donna Purple and Magnolia Magenta Gold). Każdą warstwę dokładnie suszyłam i powtarzałam te czynności do uzyskania najlepszego efektu.I wanted a more textured background, so I decided to make green structural paste by mixing 3d powder, white gesso and magical Greased Lightnin’ Green.

Chcąc uzyskać więcej tekstury, zdecydowałam się na stworzenie pasty strukturalnej - zmieszałam puder 3d, białe gesso oraz puder w kolorze Greased Lightnin’ Green.…and applied it with a spatula.

…i nałożyłam go za pomocą szpachelki.
To reduce the contrast between colors, I sprayed Sea Mint Green around the places with green paste

Aby zmniejszyć kontrast między kolorami, wokół miejsc z pastą strukturalną dodałam mgiełkę Sea Mint GreenThis was the perfect time to prepare the embellishments I wanted to use. I decided to use embossing powders to color the chipboard leaves.

Czas na przygotowanie dodatków. Do pokolorowania tekturek wykorzystałam pudry do embossingu.Firstly I applied Merry-go-Round Green and then, to make a more interesting effect with two shades of green, I added Oakleaf Olive.

Najpierw nałozyłam Merry-go-Round Green i dodatkowo, aby uzyskać ciekawszy efekt Oakleaf Olive.Using Pop Rock Purple EP I colored a butterfly and then made some splatters with the spray in the same color.

Używając pudru Pop Rock Purple pokolorowałam motyla i dodałam troche chlapań mgiełką w tym samym kolorze.Let’s go back to the palette! When it was dry, I used gloss effect medium and made some splatters with Pop Rock Purple flat spray. It gave a magical look to this project - on the photo below you can see how it shines in some places.

Wrócmy teraz do palety! Kiedy wszystko już wyschło, użyłam medium z efektem szkła i zrobiłam trochę chlapań mgiełką Pop Rock Purple. Dzięki temu uzyskałam magiczny wygląd pracy - na zdjęciu poniżej możecie zobaczyć jak pięknie to błyszczy!The background was done so I could start making the composition. I used many paper die cuts, sisal fibers and leaves on the base.

Tło było już gotowe, żeby zacząć tworzyć kompozycję. Na samym początku ułożyłam mnóstwo papierowych elementów, sizal i liście.As the focal point, I picked violet flowers and this gorgeous paper deer.

Jako punkt centralny, wybrałam fioletowe kwiatyy oraz tego cudownego papierowego jelonka.At the end, I added some transparent and colorful microbeads and glitter.

Na końcu dodałam przezroczyste i kolorowe mikrokulki oraz brokat.Done!
Here are some close-ups so you can see how pretty those colors really are.

Gotowe!

Lindy’s Products

Other Products:
  • Finnabair White gesso, Renesans Heavy body gel, Ranger Glossy Accents, SnipArt chipboards, microbeads, Pentart 3d balls and 3d powder glitter.
I hope you have enjoyed my first project as a Lindy's Designer.


1 comment:

  1. wow! fajnie widzieć, jak krok po kroku zmienia się praca. magiczna, cudowna, piękna!

    ReplyDelete

Thank you for your comments!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...